IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
196.201.216.172 5739 高匿名 HTTP 肯尼亚 1秒 2015-05-13 00:30:52
62.45.204.112 80 高匿名 HTTP 荷兰 0.6秒 2015-05-12 23:31:00
196.201.216.172 4364 高匿名 HTTP 肯尼亚 3秒 2015-05-12 22:30:48
196.201.216.170 55196 高匿名 HTTP 肯尼亚 3秒 2015-05-12 21:30:31
196.201.216.172 5911 高匿名 HTTP 肯尼亚 2秒 2015-05-12 20:30:51
67.58.38.246 8080 高匿名 HTTP 美国 0.6秒 2015-05-12 19:31:01
196.201.216.171 2570 高匿名 HTTP 肯尼亚 3秒 2015-05-12 18:30:34
62.96.113.44 80 高匿名 HTTP 德国 3秒 2015-05-12 17:30:45
77.174.184.148 80 高匿名 HTTP 荷兰 3秒 2015-05-12 16:31:00
196.201.216.171 32 高匿名 HTTP 肯尼亚 0.4秒 2015-05-12 15:30:53
196.201.216.170 27 高匿名 HTTP 肯尼亚 3秒 2015-05-12 14:30:09
190.102.17.180 80 高匿名 HTTP 荷兰东印度群岛 1秒 2015-05-12 13:31:04
196.201.216.171 1245 高匿名 HTTP 肯尼亚 3秒 2015-05-12 12:30:54
119.81.99.131 80 高匿名 HTTP 新加坡 3秒 2015-05-12 11:30:58
37.201.200.169 80 高匿名 HTTP 德国 1秒 2015-05-12 10:31:03

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。