IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
190.79.254.80 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 7秒 2014-09-17 21:01:11
186.89.210.233 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2014-09-17 20:06:21
190.78.129.163 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 13秒 2014-09-17 19:30:50
186.89.151.237 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 10秒 2014-09-17 18:00:40
190.39.122.66 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 6秒 2014-09-17 17:08:07
189.103.7.124 9064 高匿名 HTTP 巴西 10秒 2014-09-17 16:30:51
190.75.225.133 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 2秒 2014-09-17 15:05:09
201.249.15.194 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 12秒 2014-09-17 14:08:27
179.61.116.98 80 高匿名 HTTP 哥伦比亚 7秒 2014-09-17 13:30:40
186.95.81.189 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2014-09-17 12:08:48
186.94.28.179 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2014-09-17 11:08:58
186.91.120.121 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 19秒 2014-09-17 10:02:23
181.143.25.227 80 高匿名 HTTP 哥伦比亚 20秒 2014-09-17 09:30:26
190.38.191.158 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 5秒 2014-09-17 08:01:05
189.69.181.219 9064 高匿名 HTTP 巴西 6秒 2014-09-17 07:09:10

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站