IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
182.93.218.158 8080 高匿名 HTTP 泰国 2秒 2015-02-26 16:30:59
200.225.221.232 9064 高匿名 HTTP 巴西 2秒 2015-02-26 15:30:54
186.92.134.129 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 1秒 2015-02-26 14:30:58
37.187.152.232 80 高匿名 HTTP 奥地利 0.6秒 2015-02-26 13:30:53
186.92.3.178 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 2秒 2015-02-26 12:31:00
119.81.99.131 80 高匿名 HTTP 新加坡 2秒 2015-02-26 11:30:58
186.88.105.227 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 0.3秒 2015-02-26 10:30:38
201.208.11.55 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 2秒 2015-02-26 09:31:00
190.36.16.69 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 1秒 2015-02-26 08:31:01
190.203.108.253 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 1秒 2015-02-26 07:30:44
190.37.174.215 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 0.9秒 2015-02-26 06:30:38
190.39.200.172 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 1.0秒 2015-02-26 05:31:00
201.243.100.194 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2015-02-26 04:30:50
82.246.5.226 9064 高匿名 HTTP 法国 3秒 2015-02-26 03:30:57
190.204.69.208 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 2秒 2015-02-26 02:31:01

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站