IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
183.245.126.7 8123 高匿名 HTTP 3秒 2015-01-25 23:30:58
198.1.89.11 9090 高匿名 HTTP 美国 0.9秒 2015-01-25 22:31:00
208.109.249.220 80 高匿名 HTTP 美国 0.9秒 2015-01-25 21:31:00
186.94.35.207 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 1秒 2015-01-25 20:30:56
201.208.114.185 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2015-01-25 19:30:33
36.84.141.83 9064 高匿名 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-01-25 18:30:52
94.210.197.74 80 高匿名 HTTP 荷兰 0.9秒 2015-01-25 17:30:53
218.248.4.131 9064 高匿名 HTTP 印度 3秒 2015-01-25 16:30:56
117.169.150.96 8123 高匿名 HTTP 1秒 2015-01-25 15:30:56
49.207.113.90 9064 高匿名 HTTP 印度 3秒 2015-01-25 14:30:58
27.105.17.154 9064 高匿名 HTTP 0.8秒 2015-01-25 13:30:44
117.139.45.182 8123 高匿名 HTTP 1秒 2015-01-25 12:30:33
58.96.168.210 8081 高匿名 HTTP 2秒 2015-01-25 11:31:00
186.91.43.135 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 0.3秒 2015-01-25 10:30:43
200.84.90.141 8080 高匿名 HTTP 巴西 1秒 2015-01-25 09:30:59

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站