IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
190.39.122.14 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2015-01-23 02:30:24
116.203.207.232 9064 高匿名 HTTP 印度 1秒 2015-01-23 01:30:59
139.192.145.94 9064 高匿名 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-01-23 00:30:00
223.30.26.113 8080 高匿名 HTTP 印度 1秒 2015-01-22 23:30:44
183.82.172.213 9064 高匿名 HTTP 印度 2秒 2015-01-22 22:30:51
201.243.46.28 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 2秒 2015-01-22 21:30:56
190.120.253.54 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 2秒 2015-01-22 20:30:04
101.63.81.8 9064 高匿名 HTTP 印度 1.0秒 2015-01-22 19:31:00
183.141.66.104 3128 高匿名 HTTP 2秒 2015-01-22 18:30:34
117.6.131.107 9064 高匿名 HTTP 越南 2秒 2015-01-22 17:30:51
200.35.56.98 80 高匿名 HTTP 巴西 0.9秒 2015-01-22 16:30:56
202.185.86.240 9064 高匿名 HTTP 马来西亚 0.5秒 2015-01-22 15:30:51
187.73.243.151 8080 高匿名 HTTP 巴西 2秒 2015-01-22 14:30:05
182.93.218.158 8080 高匿名 HTTP 泰国 1秒 2015-01-22 13:30:53
219.71.236.113 9064 高匿名 HTTP 台湾 3秒 2015-01-22 12:30:53

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站