IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
181.160.169.16 9064 高匿名 HTTP 智利 2秒 2015-02-16 07:30:58
186.94.180.114 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 2秒 2015-02-16 06:30:30
190.73.170.231 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2015-02-16 05:30:47
186.94.210.141 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2015-02-16 04:30:46
190.77.183.179 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 0.8秒 2015-02-16 03:31:00
190.206.40.89 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 1秒 2015-02-16 02:30:49
190.77.157.245 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 1秒 2015-02-16 01:30:51
190.203.131.148 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 1秒 2015-02-16 00:31:00
27.3.219.60 9064 高匿名 HTTP 越南 3秒 2015-02-15 23:30:44
201.208.247.214 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2015-02-15 22:31:00
200.93.127.190 9064 高匿名 HTTP 巴西 3秒 2015-02-15 21:31:01
187.95.250.5 9064 高匿名 HTTP 巴西 3秒 2015-02-15 20:31:01
190.77.23.70 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2015-02-15 19:30:14
124.81.90.2 8080 高匿名 HTTP 印度 0.7秒 2015-02-15 18:30:54
190.75.174.208 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 2秒 2015-02-15 17:30:40

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站