IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
180.234.152.246 9064 高匿名 HTTP 孟加拉国 2秒 2015-02-14 14:30:43
186.91.159.152 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 1秒 2015-02-14 13:31:01
116.68.204.178 9064 高匿名 HTTP 孟加拉国 2秒 2015-02-14 12:30:58
186.93.19.173 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 1秒 2015-02-14 11:31:00
186.92.20.52 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 1秒 2015-02-14 10:31:01
190.202.192.167 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 1秒 2015-02-14 09:30:56
36.46.145.22 8090 高匿名 HTTP 3秒 2015-02-14 08:31:00
190.204.208.155 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 0.5秒 2015-02-14 07:30:57
190.203.219.126 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2015-02-14 06:30:56
89.108.76.197 8123 高匿名 HTTP 俄罗斯 0.6秒 2015-02-14 05:30:33
177.54.21.46 9064 高匿名 HTTP 巴西 1秒 2015-02-14 04:30:54
103.251.80.193 9064 高匿名 HTTP 印度 0.9秒 2015-02-14 03:31:00
201.211.125.66 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 1秒 2015-02-14 02:30:48
201.209.126.91 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 1秒 2015-02-14 01:30:54
201.211.208.37 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 2秒 2015-02-14 00:30:55

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站