IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
159.224.171.1 8080 高匿名 HTTP 乌克兰 0.5秒 2015-02-13 15:30:52
190.72.234.229 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2015-02-13 14:31:00
123.201.38.81 9064 高匿名 HTTP 印度 3秒 2015-02-13 13:30:56
103.29.118.195 9064 高匿名 HTTP 印度 1秒 2015-02-13 12:30:54
41.142.242.58 80 高匿名 HTTP 摩洛哥 2秒 2015-02-13 11:30:51
190.78.164.108 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 2秒 2015-02-13 10:30:51
190.252.4.219 9064 高匿名 HTTP 哥伦比亚 2秒 2015-02-13 09:30:36
201.209.235.108 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 1秒 2015-02-13 08:31:01
190.79.242.156 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2015-02-13 07:30:41
190.206.55.94 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 2秒 2015-02-13 06:30:38
190.206.36.14 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 1秒 2015-02-13 05:30:38
190.74.76.86 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2015-02-13 04:30:52
190.72.85.134 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 2秒 2015-02-13 03:31:00
190.199.117.55 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 1秒 2015-02-13 02:30:54
220.227.240.76 9064 高匿名 HTTP 印度 1.0秒 2015-02-13 01:31:01

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站