IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
190.199.212.245 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 2秒 2015-02-11 16:30:47
190.207.0.121 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 1秒 2015-02-11 15:30:48
104.149.223.125 8080 高匿名 HTTP 美国 2秒 2015-02-11 15:05:37
203.172.134.198 8080 高匿名 HTTP 泰国 2秒 2015-02-11 14:31:01
36.232.166.240 9064 高匿名 HTTP 2秒 2015-02-11 13:31:01
190.204.101.130 9064 高匿名 HTTP 2秒 2015-02-11 12:31:01
113.11.22.183 9064 高匿名 HTTP 孟加拉国 1秒 2015-02-11 11:30:56
187.10.155.195 9064 高匿名 HTTP 巴西 1秒 2015-02-11 10:31:00
186.88.177.168 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 2秒 2015-02-11 09:31:01
201.242.141.62 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 1秒 2015-02-11 08:31:00
190.37.90.46 9064 高匿名 HTTP 0.4秒 2015-02-11 07:30:48
191.240.57.137 9064 高匿名 HTTP 巴西 1秒 2015-02-11 06:30:54
175.184.162.32 8090 高匿名 HTTP 2秒 2015-02-11 05:31:00
186.94.114.35 9064 高匿名 HTTP 0.6秒 2015-02-11 04:30:55
186.94.85.157 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 0.8秒 2015-02-11 03:31:01

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站