IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
203.172.219.254 8080 高匿名 HTTP 泰国 2秒 2014-08-23 15:30:27
204.12.235.23 7808 高匿名 HTTP 美国 1秒 2014-08-23 14:30:14
183.179.70.196 8088 高匿名 HTTP 香港特别行政区 香港宽频 2秒 2014-08-23 13:30:14
223.16.131.231 8088 高匿名 HTTP 香港特别行政区 4秒 2014-08-23 12:30:23
119.246.135.86 8088 高匿名 HTTP 香港特别行政区 香港宽频 7秒 2014-08-23 11:30:26
190.199.229.235 8080 高匿名 HTTP 委内瑞拉 8秒 2014-08-23 10:30:24
198.52.217.44 8089 高匿名 HTTP 加拿大 2秒 2014-08-23 09:30:05
115.124.85.183 8080 高匿名 HTTP 印度尼西亚 53秒 2014-08-23 07:37:24
123.203.1.7 8088 高匿名 HTTP 香港特别行政区 香港宽频 0.4秒 2014-08-23 07:20:12
218.191.218.36 8088 高匿名 HTTP 香港特别行政区 0.7秒 2014-08-23 03:34:27
218.103.229.106 8088 高匿名 HTTP 香港特别行政区 电讯盈科 0.7秒 2014-08-23 03:07:54
124.244.246.101 8088 高匿名 HTTP 香港特别行政区 香港宽频 3秒 2014-08-23 03:07:48
199.200.120.36 8089 高匿名 HTTP 美国 1秒 2014-08-23 03:00:12
123.202.57.94 8088 高匿名 HTTP 香港特别行政区 香港宽频 1秒 2014-08-23 02:00:10
186.94.88.17 8080 高匿名 HTTP 委内瑞拉 4秒 2014-08-23 01:30:09

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站