IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
164.115.246.161 9064 高匿名 HTTP 泰国 3秒 2015-02-04 11:30:36
77.50.251.64 8080 高匿名 HTTP 3秒 2015-02-04 10:31:00
200.84.141.166 9064 高匿名 HTTP 巴西 2秒 2015-02-04 09:30:49
219.70.204.100 9064 高匿名 HTTP 3秒 2015-02-04 08:30:59
181.225.34.47 9064 高匿名 HTTP 3秒 2015-02-04 07:30:34
200.93.119.68 9064 高匿名 HTTP 0.6秒 2015-02-04 06:30:49
181.225.34.47 9064 高匿名 HTTP 2秒 2015-02-04 05:30:50
186.91.216.159 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 2秒 2015-02-04 04:30:39
190.205.154.74 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 2秒 2015-02-04 03:31:00
190.38.84.28 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 2秒 2015-02-04 02:30:52
186.93.148.212 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 1秒 2015-02-04 01:30:38
27.123.223.54 80 高匿名 HTTP 0.5秒 2015-02-04 00:30:34
115.244.236.150 9064 高匿名 HTTP 印度 0.5秒 2015-02-03 23:31:01
54.254.198.182 443 高匿名 HTTP 美国 0.8秒 2015-02-03 22:31:00
190.75.77.184 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 2秒 2015-02-03 21:30:57

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站