IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
94.183.153.191 80 高匿名 HTTP 伊朗 1秒 2015-04-04 13:30:30
128.140.34.165 8080 高匿名 HTTP 伊朗 1秒 2015-04-04 12:31:02
203.172.223.190 8080 高匿名 HTTP 泰国 1秒 2015-04-04 11:31:00
128.199.221.37 80 高匿名 HTTP 英国 1秒 2015-04-04 10:30:17
110.78.168.105 8080 高匿名 HTTP 泰国 1秒 2015-04-04 09:30:53
85.17.155.77 8008 高匿名 HTTP 荷兰 3秒 2015-04-04 08:30:43
188.226.248.41 80 高匿名 HTTP 俄罗斯 2秒 2015-04-04 07:30:12
198.1.89.11 9090 高匿名 HTTP 美国 3秒 2015-04-04 06:30:27
86.101.99.153 9000 高匿名 HTTP 匈牙利 1秒 2015-04-04 05:30:34
188.165.223.173 8138 高匿名 HTTP 法国 2秒 2015-04-04 04:30:23
128.199.213.235 8000 高匿名 HTTP 英国 2秒 2015-04-04 03:30:39
96.44.139.35 80 高匿名 HTTP 美国 2秒 2015-04-04 02:30:40
216.8.150.57 80 高匿名 HTTP 美国 2秒 2015-04-04 01:30:51
188.165.223.173 8115 高匿名 HTTP 法国 2秒 2015-04-04 00:29:54
203.191.202.42 8080 高匿名 HTTP 澳大利亚 2秒 2015-04-03 23:30:14

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。