IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
201.211.120.238 9064 高匿名 HTTP 1秒 2015-02-05 10:30:45
190.39.120.204 9064 高匿名 HTTP 0.4秒 2015-02-05 09:30:52
190.203.208.213 9064 高匿名 HTTP 1.0秒 2015-02-05 08:31:01
201.242.68.201 9064 高匿名 HTTP 2秒 2015-02-05 07:30:54
186.88.200.161 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 2秒 2015-02-05 06:30:36
190.207.197.43 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 0.6秒 2015-02-05 05:30:28
201.243.29.190 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 2秒 2015-02-05 04:30:55
200.8.95.254 9064 高匿名 HTTP 2秒 2015-02-05 03:30:50
190.200.154.235 9064 高匿名 HTTP 3秒 2015-02-05 02:30:53
221.235.82.239 8090 高匿名 HTTP 0.4秒 2015-02-05 01:30:58
86.101.99.153 9000 高匿名 HTTP 匈牙利 3秒 2015-02-05 00:30:38
49.204.140.85 9064 高匿名 HTTP 印度 0.3秒 2015-02-04 23:30:57
49.204.146.223 9064 高匿名 HTTP 印度 1秒 2015-02-04 22:31:00
181.225.44.176 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 0.7秒 2015-02-04 21:31:01
186.89.218.142 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 0.9秒 2015-02-04 20:31:01

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站