IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
95.67.116.206 3129 高匿名 HTTP 乌克兰 1秒 2015-03-07 02:30:39
137.135.166.225 8120 高匿名 HTTP 美国 1秒 2015-03-07 01:30:59
201.53.134.233 80 高匿名 HTTP 巴西 2秒 2015-03-07 00:29:43
195.169.196.165 80 高匿名 HTTP 荷兰 2秒 2015-03-06 23:30:28
189.91.194.18 80 高匿名 HTTP 巴西 2秒 2015-03-06 22:30:49
116.197.132.7 80 高匿名 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-03-06 21:30:57
104.131.153.98 21 高匿名 HTTP 美国 0.4秒 2015-03-06 20:30:26
195.74.70.249 80 高匿名 HTTP 德国 2秒 2015-03-06 19:30:58
31.151.129.116 80 高匿名 HTTP 荷兰 3秒 2015-03-06 18:30:53
203.172.211.190 8080 高匿名 HTTP 泰国 2秒 2015-03-06 17:31:01
177.87.16.176 80 高匿名 HTTP 巴西 2秒 2015-03-06 16:30:27
203.172.248.190 8080 高匿名 HTTP 泰国 2秒 2015-03-06 15:30:32
31.135.72.20 8080 高匿名 HTTP 捷克 1秒 2015-03-06 14:30:37
194.181.108.50 80 高匿名 HTTP 波兰 2秒 2015-03-06 13:30:27
210.209.92.103 8080 高匿名 HTTP 香港特别行政区 新世界电讯 1秒 2015-03-06 12:30:40

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。