IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
196.201.218.203 1579 高匿名 HTTP 肯尼亚 1秒 2015-04-01 19:31:01
196.201.218.199 1120 高匿名 HTTP 肯尼亚 2秒 2015-04-01 18:30:38
52.74.80.231 80 高匿名 HTTP 美国 特拉华州dupont公司 3秒 2015-04-01 17:30:16
196.201.218.202 773 高匿名 HTTP 肯尼亚 0.8秒 2015-04-01 16:30:38
196.201.218.203 1578 高匿名 HTTP 肯尼亚 1秒 2015-04-01 15:30:36
62.195.230.149 80 高匿名 HTTP 荷兰 0.9秒 2015-04-01 14:30:59
196.201.218.203 2958 高匿名 HTTP 肯尼亚 3秒 2015-04-01 13:30:25
212.68.51.58 80 高匿名 HTTP 奥地利 2秒 2015-04-01 12:31:02
196.201.218.203 5989 高匿名 HTTP 肯尼亚 2秒 2015-04-01 11:30:23
62.45.110.178 80 高匿名 HTTP 荷兰 1秒 2015-04-01 10:30:39
158.85.49.233 80 高匿名 HTTP 美国 3秒 2015-04-01 09:31:00
83.128.184.47 80 高匿名 HTTP 荷兰 0.9秒 2015-04-01 08:30:48
208.65.174.66 80 高匿名 HTTP 美国 2秒 2015-04-01 07:30:32
213.118.110.235 80 高匿名 HTTP 比利时 0.5秒 2015-04-01 06:30:39
5.14.186.192 8080 高匿名 HTTP 罗马尼亚 3秒 2015-04-01 05:30:56

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。