IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
183.141.69.36 3128 高匿名 HTTP 0.9秒 2015-02-02 16:30:39
183.230.114.96 8123 高匿名 HTTP 3秒 2015-02-02 15:30:50
201.211.108.22 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2015-02-02 14:31:00
186.9.66.217 9064 高匿名 HTTP 智利 2秒 2015-02-02 13:30:41
181.72.239.170 9064 高匿名 HTTP 1秒 2015-02-02 12:30:46
27.147.159.222 9064 高匿名 HTTP 孟加拉 3秒 2015-02-02 11:30:58
201.242.157.216 9064 高匿名 HTTP 0.5秒 2015-02-02 10:30:54
190.38.28.63 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 2秒 2015-02-02 09:30:47
190.200.12.207 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 0.6秒 2015-02-02 08:30:51
190.72.19.135 9064 高匿名 HTTP 0.9秒 2015-02-02 07:31:01
190.38.152.234 9064 高匿名 HTTP 3秒 2015-02-02 06:30:48
190.201.111.192 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 2秒 2015-02-02 05:30:57
181.213.218.226 80 高匿名 HTTP 1.0秒 2015-02-02 04:30:50
186.92.233.113 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 2秒 2015-02-02 03:30:43
54.166.39.85 8080 高匿名 HTTP 美国 1秒 2015-02-02 02:31:01

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站