IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
190.206.49.48 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 1秒 2015-01-03 08:17:40
194.146.228.170 80 高匿名 HTTP 乌克兰 2秒 2015-01-02 07:36:08
190.73.239.92 8080 高匿名 HTTP 荷兰 2秒 2015-01-03 06:12:26
61.223.170.244 9064 高匿名 HTTP 2秒 2014-12-25 13:46:26
190.77.5.248 9064 高匿名 HTTP 1秒 2014-12-25 08:45:44
186.95.77.217 8080 高匿名 HTTP 委内瑞拉 2秒 2015-01-01 08:07:02
190.203.55.184 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 1秒 2015-01-03 02:12:15
103.16.141.84 9064 高匿名 HTTP 印度 2秒 2014-12-25 10:46:28
88.180.191.32 9064 高匿名 HTTP 法国 0.7秒 2015-01-02 23:10:59
61.223.170.244 9064 高匿名 HTTP 2秒 2014-12-25 13:46:26
201.209.73.102 9064 高匿名 HTTP 3秒 2014-12-25 11:46:24
189.72.54.247 9064 高匿名 HTTP 巴西 3秒 2015-01-02 19:58:01
37.239.46.26 80 高匿名 HTTP 伊拉克 0.6秒 2015-01-01 20:24:12
37.187.16.186 80 高匿名 HTTP 奥地利 3秒 2015-01-01 20:16:00
115.241.75.41 9064 高匿名 HTTP 3秒 2014-12-25 14:46:45

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站