IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
190.75.77.184 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 2秒 2015-02-03 21:30:57
118.69.205.202 4624 高匿名 HTTP 越南 3秒 2015-02-03 20:31:01
117.218.12.138 9064 高匿名 HTTP 印度 3秒 2015-02-03 19:31:00
115.248.42.242 9064 高匿名 HTTP 印度 2秒 2015-02-03 18:30:55
195.74.70.249 80 高匿名 HTTP 德国 3秒 2015-02-03 17:30:32
123.238.64.208 9064 高匿名 HTTP 3秒 2015-02-03 16:30:58
89.39.12.63 1071 高匿名 HTTP 0.5秒 2015-02-03 15:30:42
83.128.239.152 80 高匿名 HTTP 荷兰 3秒 2015-02-03 14:30:41
186.46.131.27 8080 高匿名 HTTP 厄瓜多尔 3秒 2015-02-03 13:30:51
183.83.119.207 9064 高匿名 HTTP 印度 0.9秒 2015-02-03 12:30:58
103.249.6.112 9064 高匿名 HTTP 印度 0.8秒 2015-02-03 11:31:01
190.39.143.187 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 1.0秒 2015-02-03 10:30:54
190.73.74.193 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 1秒 2015-02-03 09:30:59
187.109.101.19 8090 高匿名 HTTP 3秒 2015-02-03 08:30:40
5.255.147.167 8118 高匿名 HTTP 西班牙 2秒 2015-02-03 07:30:42

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站