IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
54.244.11.227 80 高匿名 HTTP 美国 1秒 2015-01-01 14:13:11
119.15.212.157 9064 高匿名 HTTP 1秒 2015-01-01 20:08:15
106.186.120.158 80 高匿名 HTTP 日本 2秒 2015-01-01 09:20:40
190.77.190.79 9064 高匿名 HTTP 委内瑞拉 1秒 2015-01-01 16:53:12
200.82.213.70 9064 高匿名 HTTP 巴西 3秒 2015-01-01 13:39:52
190.77.5.248 9064 高匿名 HTTP 1秒 2014-12-25 08:45:44
201.209.73.102 9064 高匿名 HTTP 3秒 2014-12-25 11:46:24
117.89.33.175 8118 高匿名 HTTP 0.9秒 2015-01-01 14:08:14
高匿名 HTTP 0.7秒 2014-12-31 02:48:40
61.223.170.244 9064 高匿名 HTTP 2秒 2014-12-25 13:46:26
178.62.61.186 80 高匿名 HTTP 俄罗斯 0.7秒 2015-01-01 01:39:31
190.37.47.35 8080 高匿名 HTTP 委内瑞拉 2秒 2015-01-01 08:10:07
67.209.46.155 8080 高匿名 HTTP 美国 0.7秒 2014-12-31 20:09:27
183.157.156.111 8118 高匿名 HTTP 1秒 2015-01-01 01:50:34
88.180.191.32 9064 高匿名 HTTP 法国 1秒 2015-01-01 00:58:37

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站