IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
166.62.19.83 80 高匿名 HTTP 美国 0.8秒 2015-03-30 00:30:59
196.201.218.203 4472 高匿名 HTTP 肯尼亚 3秒 2015-03-29 23:30:44
84.118.165.32 80 高匿名 HTTP 奥地利 3秒 2015-03-29 22:30:54
82.217.92.206 80 高匿名 HTTP 荷兰 3秒 2015-03-29 21:31:01
188.165.223.173 8124 高匿名 HTTP 法国 2秒 2015-03-29 20:30:41
94.214.68.83 80 高匿名 HTTP 荷兰 1.0秒 2015-03-29 19:30:10
202.154.183.130 8080 高匿名 HTTP 印度尼西亚 3秒 2015-03-29 18:31:00
72.52.161.226 8080 高匿名 HTTP 美国 1秒 2015-03-29 17:31:00
196.201.218.202 1275 高匿名 HTTP 肯尼亚 1秒 2015-03-29 16:30:19
116.58.227.186 8080 高匿名 HTTP 泰国 2秒 2015-03-29 15:30:55
95.154.144.99 80 高匿名 HTTP 俄罗斯 0.8秒 2015-03-29 14:30:36
119.81.99.131 80 高匿名 HTTP 新加坡 1秒 2015-03-29 13:30:57
195.169.195.125 80 高匿名 HTTP 荷兰 3秒 2015-03-29 12:30:26
88.247.192.109 8086 高匿名 HTTP 土耳其 1秒 2015-03-29 11:31:01
178.252.87.75 80 高匿名 HTTP 俄罗斯 1秒 2015-03-29 10:30:06

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。