IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
192.129.242.174 9001 高匿名 HTTP 美国 3秒 2017-06-17 06:36:01
61.5.33.164 8080 高匿名 HTTP 印度尼西亚 0.8秒 2017-06-17 05:35:54
165.90.232.21 8080 高匿名 HTTP 南非 0.6秒 2017-06-17 04:35:58
212.67.220.137 80 高匿名 HTTP 英国 1秒 2017-06-17 03:36:25
62.12.115.214 81 高匿名 HTTP 肯尼亚 0.5秒 2017-06-17 02:35:55
52.34.230.6 8088 高匿名 HTTP 美国 0.5秒 2017-06-17 01:35:24
45.76.190.226 8080 高匿名 HTTP 美国 3秒 2017-06-17 00:35:57
78.132.238.194 8080 高匿名 HTTP 俄罗斯 3秒 2017-06-16 23:35:44
36.85.90.8 8080 高匿名 HTTP 印度尼西亚 2秒 2017-06-16 22:35:35
179.149.164.162 8080 高匿名 HTTP 巴西 2秒 2017-06-16 21:35:47
62.45.225.201 80 高匿名 HTTP 荷兰 1秒 2017-06-16 20:35:39
192.129.235.55 9001 高匿名 HTTP 美国 1.0秒 2017-06-16 19:36:00
93.119.114.127 8080 高匿名 HTTP 罗马尼亚 0.5秒 2017-06-16 18:35:43
58.176.254.246 80 高匿名 HTTP 香港 香港特别行政区 宽频 1.0秒 2017-06-16 17:35:51
62.12.115.214 81 高匿名 HTTP 肯尼亚 0.4秒 2017-06-16 16:36:15

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。