IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
106.248.234.43 8080 高匿名 HTTP 韩国 0.9秒 2017-06-30 00:38:37
103.15.187.116 80 高匿名 HTTP 日本 2秒 2017-06-29 23:38:58
185.82.212.95 8080 高匿名 HTTP 捷克 2秒 2017-06-29 22:38:26
182.93.241.198 8080 高匿名 HTTP 泰国 2秒 2017-06-29 21:38:27
51.254.222.71 80 高匿名 HTTP 法国 1秒 2017-06-29 20:38:37
54.175.72.127 80 高匿名 HTTP 美国 3秒 2017-06-29 19:38:12
192.129.196.77 9001 高匿名 HTTP 美国 1秒 2017-06-29 18:38:32
37.187.245.184 8080 高匿名 HTTP 法国 2秒 2017-06-29 17:39:20
179.246.172.7 8080 高匿名 HTTP 巴西 3秒 2017-06-29 16:38:29
136.243.22.27 8118 高匿名 HTTP 德国 2秒 2017-06-29 15:39:02
213.222.246.78 3128 高匿名 HTTP 俄罗斯 0.7秒 2017-06-29 14:38:33
203.130.2.66 8080 高匿名 HTTP 巴基斯坦 3秒 2017-06-29 13:38:28
192.129.200.16 9001 高匿名 HTTP 美国 0.8秒 2017-06-29 12:38:02
118.70.187.109 8080 高匿名 HTTP 越南 3秒 2017-06-29 11:39:00
207.226.142.26 8118 高匿名 HTTP 美国 0.4秒 2017-06-29 10:39:35

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。