IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
219.93.21.2 8080 高匿名 HTTP 马来西亚 2秒 2017-03-24 00:37:16
91.65.17.40 8118 高匿名 HTTP 德国 1秒 2017-03-23 23:36:55
62.210.112.26 8118 高匿名 HTTP 法国 0.5秒 2017-03-23 22:37:07
138.68.143.78 8118 高匿名 HTTP 美国 2秒 2017-03-23 21:37:18
223.223.146.157 8080 高匿名 HTTP 印度 3秒 2017-03-23 20:37:20
192.129.233.132 9001 高匿名 HTTP 美国 0.6秒 2017-03-23 19:37:10
178.165.103.77 666 高匿名 HTTP 乌克兰 3秒 2017-03-23 18:38:08
192.129.196.247 9001 高匿名 HTTP 美国 0.9秒 2017-03-23 17:37:10
54.145.180.105 8080 高匿名 HTTP 美国 3秒 2017-03-23 16:36:22
187.69.47.156 8080 高匿名 HTTP 巴西 2秒 2017-03-23 15:37:02
192.129.252.178 9001 高匿名 HTTP 美国 2秒 2017-03-23 14:38:18
182.93.234.22 8080 高匿名 HTTP 泰国 2秒 2017-03-23 13:36:58
104.238.171.84 8888 高匿名 HTTP 英国 2秒 2017-03-23 12:37:41
213.184.125.245 8080 高匿名 HTTP 以色列 0.9秒 2017-03-23 11:37:26
90.184.132.36 8080 高匿名 HTTP 丹麦 1秒 2017-03-23 10:37:02

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。