IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
152.251.207.62 8080 高匿名 HTTP 巴西 3秒 2017-06-08 02:39:05
177.114.29.102 8080 高匿名 HTTP 巴西 1秒 2017-06-08 01:39:10
36.85.90.8 8080 高匿名 HTTP 印度尼西亚 0.7秒 2017-06-08 00:39:25
138.201.194.15 8150 高匿名 HTTP 德国 2秒 2017-06-07 23:39:33
35.161.138.83 80 高匿名 HTTP 美国 2秒 2017-06-07 22:39:38
103.15.187.116 8000 高匿名 HTTP 日本 2秒 2017-06-07 21:38:46
52.4.208.102 80 高匿名 HTTP 美国 3秒 2017-06-07 20:39:31
49.204.172.54 8080 高匿名 HTTP 印度 2秒 2017-06-07 19:39:12
192.129.165.227 9001 高匿名 HTTP 美国 1秒 2017-06-07 18:38:49
192.129.245.167 9001 高匿名 HTTP 美国 3秒 2017-06-07 17:38:55
46.101.25.80 8080 高匿名 HTTP 英国 2秒 2017-06-07 16:39:01
94.127.94.115 443 高匿名 HTTP 俄罗斯 0.9秒 2017-06-07 15:39:01
104.236.55.48 8080 高匿名 HTTP 美国 1秒 2017-06-07 14:40:28
91.122.195.202 8080 高匿名 HTTP 俄罗斯 2秒 2017-06-07 13:39:01
173.212.203.121 3128 高匿名 HTTP 美国 1秒 2017-06-07 12:39:04

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。