IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
192.129.158.107 9001 高匿名 HTTP 美国 1秒 2017-06-15 21:35:18
128.199.234.64 81 高匿名 HTTP 新加坡 3秒 2017-06-15 20:35:35
128.199.77.93 8080 高匿名 HTTP 新加坡 2秒 2017-06-15 19:35:17
172.104.129.105 80 高匿名 HTTP 美国 2秒 2017-06-15 18:35:21
88.247.92.64 8086 高匿名 HTTP 土耳其 2秒 2017-06-15 17:35:35
85.159.2.205 9999 高匿名 HTTP 乌克兰 3秒 2017-06-15 16:35:54
178.62.86.172 80 高匿名 HTTP 英国 2秒 2017-06-15 15:35:23
149.202.195.236 443 高匿名 HTTP 法国 1秒 2017-06-15 14:35:37
54.225.238.140 80 高匿名 HTTP 美国 3秒 2017-06-15 13:35:24
212.67.220.137 80 高匿名 HTTP 英国 1秒 2017-06-15 12:35:18
192.129.244.174 9001 高匿名 HTTP 美国 1秒 2017-06-15 11:35:57
152.251.8.18 8080 高匿名 HTTP 巴西 2秒 2017-06-15 10:35:15
103.6.90.34 8080 高匿名 HTTP 香港 香港特别行政区 0.7秒 2017-06-15 09:35:59
177.133.78.41 8080 高匿名 HTTP 巴西 1秒 2017-06-15 08:35:02
5.196.68.118 8118 高匿名 HTTP 法国 3秒 2017-06-15 07:36:04

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。