IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
185.108.219.117 8081 高匿名 HTTP 德国 3秒 2017-03-01 18:38:09
178.62.17.69 8118 高匿名 HTTP 英国 3秒 2017-03-01 17:37:51
128.199.142.35 8080 高匿名 HTTP 新加坡 3秒 2017-03-01 16:37:46
104.131.75.65 80 高匿名 HTTP 美国 1.0秒 2017-03-01 15:37:53
5.2.69.160 1080 高匿名 HTTP 荷兰 3秒 2017-03-01 14:37:56
77.77.150.153 80 高匿名 HTTP 保加利亚 3秒 2017-03-01 13:37:51
187.69.29.124 8080 高匿名 HTTP 巴西 0.6秒 2017-03-01 12:37:49
192.129.141.131 9001 高匿名 HTTP 美国 0.7秒 2017-03-01 11:37:46
211.223.224.34 80 高匿名 HTTP 韩国 3秒 2017-03-01 10:37:46
104.224.10.88 8080 高匿名 HTTP 美国 1.0秒 2017-03-01 09:37:49
188.166.144.183 8118 高匿名 HTTP 荷兰 3秒 2017-03-01 08:37:51
178.62.98.28 8118 高匿名 HTTP 英国 1秒 2017-03-01 07:37:53
94.177.234.159 8080 高匿名 HTTP 罗马尼亚 3秒 2017-03-01 06:37:29
187.39.185.38 8080 高匿名 HTTP 巴西 3秒 2017-03-01 05:37:32
188.166.150.148 8118 高匿名 HTTP 荷兰 0.8秒 2017-03-01 04:37:35

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。