IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
50.93.200.83 1080 高匿名 HTTP 美国 1秒 2016-12-21 01:37:42
52.210.79.39 8080 高匿名 HTTP 美国 2秒 2016-12-21 00:37:28
110.36.200.23 8080 高匿名 HTTP 巴基斯坦 2秒 2016-12-20 23:37:40
40.113.118.174 8143 高匿名 HTTP 荷兰 3秒 2016-12-20 22:37:39
216.39.190.22 9001 高匿名 HTTP 美国 3秒 2016-12-20 21:37:39
163.172.19.27 80 高匿名 HTTP 法国 0.8秒 2016-12-20 20:37:38
46.101.24.61 8118 高匿名 HTTP 英国 0.9秒 2016-12-20 19:37:35
216.39.173.78 9001 高匿名 HTTP 美国 1秒 2016-12-20 18:37:38
62.219.227.245 8088 高匿名 HTTP 以色列 0.8秒 2016-12-20 17:37:32
178.62.120.202 8118 高匿名 HTTP 英国 0.5秒 2016-12-20 16:37:33
137.135.166.225 8122 高匿名 HTTP 爱尔兰 1秒 2016-12-20 15:37:18
188.166.149.115 8118 高匿名 HTTP 荷兰 2秒 2016-12-20 14:37:12
216.39.173.254 9001 高匿名 HTTP 美国 3秒 2016-12-20 13:37:36
80.1.116.80 80 高匿名 HTTP 英国 0.3秒 2016-12-20 12:37:23
117.247.58.136 8080 高匿名 HTTP 印度 0.5秒 2016-12-20 11:37:10

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。