IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
203.172.214.134 8080 高匿名 HTTP 泰国 1秒 2016-06-02 18:34:16
106.0.168.158 8080 高匿名 HTTP 泰国 1秒 2016-06-02 17:34:09
203.172.227.45 8080 高匿名 HTTP 泰国 3秒 2016-06-02 16:34:38
200.198.212.173 80 高匿名 HTTP 巴西 0.8秒 2016-06-02 15:35:05
182.93.224.6 8080 高匿名 HTTP 泰国 0.8秒 2016-06-02 14:32:34
203.69.123.62 8080 高匿名 HTTP 台湾省 1秒 2016-06-02 13:35:19
182.93.241.198 8080 高匿名 HTTP 泰国 1秒 2016-06-02 12:33:57
203.172.209.222 8080 高匿名 HTTP 泰国 2秒 2016-06-02 11:35:00
182.93.228.206 8080 高匿名 HTTP 泰国 3秒 2016-06-02 10:35:08
182.93.228.206 8080 高匿名 HTTP 泰国 2秒 2016-06-02 09:33:36
72.51.37.86 9999 高匿名 HTTP 美国 1秒 2016-06-02 08:34:33
203.172.134.198 8080 高匿名 HTTP 泰国 1秒 2016-06-02 07:35:10
186.227.192.130 8080 高匿名 HTTP 巴西 1.0秒 2016-06-02 06:32:45
62.75.185.94 8080 高匿名 HTTP 德国 1秒 2016-06-02 05:35:07
182.93.241.230 8080 高匿名 HTTP 泰国 1秒 2016-06-02 04:35:13

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站