IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
216.39.173.78 9001 高匿名 HTTP 美国 1秒 2016-12-20 18:37:38
62.219.227.245 8088 高匿名 HTTP 以色列 0.8秒 2016-12-20 17:37:32
178.62.120.202 8118 高匿名 HTTP 英国 0.5秒 2016-12-20 16:37:33
137.135.166.225 8122 高匿名 HTTP 爱尔兰 1秒 2016-12-20 15:37:18
188.166.149.115 8118 高匿名 HTTP 荷兰 2秒 2016-12-20 14:37:12
216.39.173.254 9001 高匿名 HTTP 美国 3秒 2016-12-20 13:37:36
80.1.116.80 80 高匿名 HTTP 英国 0.3秒 2016-12-20 12:37:23
117.247.58.136 8080 高匿名 HTTP 印度 0.5秒 2016-12-20 11:37:10
46.101.23.197 8118 高匿名 HTTP 英国 2秒 2016-12-20 10:37:16
80.87.81.102 80 高匿名 HTTP 加纳 3秒 2016-12-20 09:37:15
201.150.40.78 8080 高匿名 HTTP 墨西哥 2秒 2016-12-20 08:37:19
189.94.229.16 8080 高匿名 HTTP 巴西 0.4秒 2016-12-20 07:37:30
193.2.64.109 80 高匿名 HTTP 斯洛文尼亚 1秒 2016-12-20 06:37:22
216.39.176.73 9001 高匿名 HTTP 美国 2秒 2016-12-20 05:37:31
136.243.20.70 8118 高匿名 HTTP 德国 3秒 2016-12-20 04:37:27

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。