IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
137.135.166.225 8138 高匿名 HTTP 爱尔兰 3秒 2016-12-26 04:38:38
201.219.162.59 8080 高匿名 HTTP 阿根廷 1秒 2016-12-26 03:38:35
216.39.133.181 9001 高匿名 HTTP 美国 0.4秒 2016-12-26 02:38:41
69.242.0.187 8118 高匿名 HTTP 美国 2秒 2016-12-26 01:38:20
113.255.49.49 80 高匿名 HTTP 香港特别行政区 和记环球通讯 1秒 2016-12-26 00:38:40
192.129.226.8 9001 高匿名 HTTP 美国 2秒 2016-12-25 23:38:33
138.68.130.223 8118 高匿名 HTTP 美国 3秒 2016-12-25 22:38:41
180.250.243.67 8080 高匿名 HTTP 印度尼西亚 2秒 2016-12-25 21:38:34
91.194.42.51 80 高匿名 HTTP 罗马尼亚 3秒 2016-12-25 20:38:14
138.68.132.146 8118 高匿名 HTTP 美国 3秒 2016-12-25 19:38:38
178.32.34.140 8118 高匿名 HTTP 法国 2秒 2016-12-25 18:38:38
207.150.188.247 3134 高匿名 HTTP 美国 1.0秒 2016-12-25 17:38:30
185.15.43.52 8080 高匿名 HTTP 土耳其 2秒 2016-12-25 16:38:18
198.11.179.230 8118 高匿名 HTTP 美国 1秒 2016-12-25 15:38:37
207.150.188.244 3138 高匿名 HTTP 美国 2秒 2016-12-25 14:38:34

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。