IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
168.235.80.53 8080 高匿名 HTTP 美国 0.5秒 2017-06-04 11:39:52
141.196.75.20 8080 高匿名 HTTP 土耳其 1秒 2017-06-04 10:38:32
117.102.195.145 8080 高匿名 HTTP 日本 0.9秒 2017-06-04 09:38:26
191.199.187.161 8080 高匿名 HTTP 巴西 0.5秒 2017-06-04 08:38:02
197.231.199.218 8080 高匿名 HTTP 南非 3秒 2017-06-04 07:38:16
76.14.20.136 8118 高匿名 HTTP 美国 1.0秒 2017-06-04 06:38:22
152.251.252.176 8080 高匿名 HTTP 巴西 1秒 2017-06-04 05:38:35
192.129.237.206 9001 高匿名 HTTP 美国 3秒 2017-06-04 04:38:23
179.246.175.234 8080 高匿名 HTTP 巴西 2秒 2017-06-04 03:38:14
169.47.250.40 3128 高匿名 HTTP 荷兰 2秒 2017-06-04 02:38:28
136.243.22.27 8118 高匿名 HTTP 德国 3秒 2017-06-04 01:38:21
1.244.116.15 8089 高匿名 HTTP 韩国 1秒 2017-06-04 00:38:38
46.101.72.28 8118 高匿名 HTTP 英国 3秒 2017-06-03 23:38:25
169.0.112.134 8080 高匿名 HTTP 南非 0.3秒 2017-06-03 22:38:42
139.59.14.174 80 高匿名 HTTP 澳大利亚 2秒 2017-06-03 21:38:25

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。