IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
209.249.180.202 8080 高匿名 HTTP 美国 1秒 2016-12-15 21:36:37
216.39.133.127 9001 高匿名 HTTP 美国 3秒 2016-12-15 20:36:37
207.150.188.229 3137 高匿名 HTTP 美国 3秒 2016-12-15 19:36:26
137.135.166.225 8144 高匿名 HTTP 爱尔兰 3秒 2016-12-15 18:36:29
200.55.243.204 8080 高匿名 HTTP 巴西 2秒 2016-12-15 17:36:36
216.39.173.128 9001 高匿名 HTTP 美国 0.8秒 2016-12-15 16:36:14
216.39.190.107 9001 高匿名 HTTP 美国 2秒 2016-12-15 15:36:34
36.81.0.138 8080 高匿名 HTTP 印度尼西亚 2秒 2016-12-15 14:36:24
207.207.95.23 9001 高匿名 HTTP 美国 2秒 2016-12-15 13:36:28
192.129.226.8 9001 高匿名 HTTP 美国 3秒 2016-12-15 12:36:23
137.135.166.225 8140 高匿名 HTTP 爱尔兰 2秒 2016-12-15 11:36:33
216.39.150.88 9001 高匿名 HTTP 美国 1秒 2016-12-15 10:36:36
103.224.118.191 80 高匿名 HTTP 新加坡 1秒 2016-12-15 09:36:12
204.14.188.53 7004 高匿名 HTTP 美国 1.0秒 2016-12-15 08:36:28
185.139.236.205 8080 高匿名 HTTP 阿拉伯联合酋长国 3秒 2016-12-15 07:36:24

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。