IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
216.39.190.110 9001 高匿名 HTTP 美国 2秒 2016-12-09 20:35:18
207.207.95.22 9001 高匿名 HTTP 美国 1.0秒 2016-12-09 19:35:04
163.158.216.152 80 高匿名 HTTP 荷兰 1秒 2016-12-09 18:35:23
216.39.173.132 9001 高匿名 HTTP 美国 1秒 2016-12-09 17:35:14
137.135.166.225 8144 高匿名 HTTP 爱尔兰 2秒 2016-12-09 16:35:04
69.242.0.187 8118 高匿名 HTTP 美国 1秒 2016-12-09 15:35:14
91.98.48.59 8080 高匿名 HTTP 伊朗 1秒 2016-12-09 14:35:10
216.39.150.134 9001 高匿名 HTTP 美国 1秒 2016-12-09 13:35:13
185.15.42.52 8080 高匿名 HTTP 土耳其 1秒 2016-12-09 12:35:00
137.135.166.225 8119 高匿名 HTTP 爱尔兰 1秒 2016-12-09 11:34:45
207.150.188.247 3135 高匿名 HTTP 美国 3秒 2016-12-09 10:34:44
137.135.166.225 8122 高匿名 HTTP 爱尔兰 2秒 2016-12-09 09:34:49
216.39.183.135 9001 高匿名 HTTP 美国 1秒 2016-12-09 08:35:13
203.172.223.157 8080 高匿名 HTTP 泰国 1.0秒 2016-12-09 07:34:49
178.238.213.35 8080 高匿名 HTTP 匈牙利 3秒 2016-12-09 06:35:09

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。