IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
177.113.156.226 8080 高匿名 HTTP 巴西 3秒 2017-03-06 15:38:47
192.129.221.89 9001 高匿名 HTTP 美国 3秒 2017-03-06 14:38:48
138.68.129.22 8118 高匿名 HTTP 美国 2秒 2017-03-06 13:38:49
5.2.69.145 1080 高匿名 HTTP 荷兰 0.4秒 2017-03-06 12:38:45
113.255.49.49 80 高匿名 HTTP 香港特别行政区 和记环球通讯 3秒 2017-03-06 11:38:56
152.251.212.193 8080 高匿名 HTTP 巴西 3秒 2017-03-06 10:38:52
188.42.254.88 8000 高匿名 HTTP 新加坡 0.7秒 2017-03-06 09:38:46
192.129.187.142 9001 高匿名 HTTP 美国 2秒 2017-03-06 08:38:45
187.69.29.124 8080 高匿名 HTTP 巴西 3秒 2017-03-06 07:38:47
185.139.236.89 8080 高匿名 HTTP 塞尔维亚 2秒 2017-03-06 06:38:54
213.209.125.212 8118 高匿名 HTTP 德国 0.6秒 2017-03-06 05:38:42
182.93.233.198 8080 高匿名 HTTP 泰国 1秒 2017-03-06 04:38:49
188.42.254.88 8000 高匿名 HTTP 新加坡 1秒 2017-03-06 03:38:44
149.202.217.218 80 高匿名 HTTP 法国 0.5秒 2017-03-06 02:38:34
192.129.233.115 9001 高匿名 HTTP 美国 2秒 2017-03-06 01:38:28

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。