IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
131.221.187.122 8080 高匿名 HTTP 巴西 3秒 2017-03-03 23:38:25
192.129.129.243 9001 高匿名 HTTP 美国 1秒 2017-03-03 22:38:22
213.184.125.97 8080 高匿名 HTTP 以色列 2秒 2017-03-03 21:38:22
5.2.69.177 1080 高匿名 HTTP 荷兰 2秒 2017-03-03 20:38:24
86.102.215.183 8080 高匿名 HTTP 俄罗斯 1秒 2017-03-03 19:38:11
83.56.58.4 8080 高匿名 HTTP 西班牙 0.5秒 2017-03-03 18:38:31
188.213.175.227 80 高匿名 HTTP 意大利 0.3秒 2017-03-03 17:38:03
178.62.48.181 8118 高匿名 HTTP 英国 1秒 2017-03-03 16:38:25
138.68.132.158 8118 高匿名 HTTP 美国 1秒 2017-03-03 15:38:27
219.127.253.43 80 高匿名 HTTP 日本 2秒 2017-03-03 14:38:13
192.129.195.43 9001 高匿名 HTTP 美国 3秒 2017-03-03 13:38:20
185.44.15.228 3130 高匿名 HTTP 俄罗斯 0.4秒 2017-03-03 12:38:08
142.0.128.219 8088 高匿名 HTTP 美国 3秒 2017-03-03 11:38:16
185.44.15.228 3130 高匿名 HTTP 俄罗斯 0.4秒 2017-03-03 10:38:18
5.2.69.167 1080 高匿名 HTTP 荷兰 2秒 2017-03-03 09:37:54

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。