IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
134.35.157.26 8080 高匿名 HTTP 美国 0.9秒 2017-03-04 09:38:24
46.101.43.175 8118 高匿名 HTTP 英国 2秒 2017-03-04 08:38:28
192.129.129.232 9001 高匿名 HTTP 美国 0.4秒 2017-03-04 07:38:11
89.34.237.144 8080 高匿名 HTTP 罗马尼亚 3秒 2017-03-04 06:38:25
138.68.129.61 8118 高匿名 HTTP 美国 1秒 2017-03-04 05:38:28
149.202.195.236 443 高匿名 HTTP 法国 2秒 2017-03-04 04:38:23
41.137.82.167 8080 高匿名 HTTP 摩洛哥 2秒 2017-03-04 03:38:22
172.87.221.221 8080 高匿名 HTTP 美国 2秒 2017-03-04 02:38:26
192.129.195.219 9001 高匿名 HTTP 美国 2秒 2017-03-04 01:38:07
62.210.112.26 8118 高匿名 HTTP 法国 2秒 2017-03-04 00:38:24
131.221.187.122 8080 高匿名 HTTP 巴西 3秒 2017-03-03 23:38:25
192.129.129.243 9001 高匿名 HTTP 美国 1秒 2017-03-03 22:38:22
213.184.125.97 8080 高匿名 HTTP 以色列 2秒 2017-03-03 21:38:22
5.2.69.177 1080 高匿名 HTTP 荷兰 2秒 2017-03-03 20:38:24
86.102.215.183 8080 高匿名 HTTP 俄罗斯 1秒 2017-03-03 19:38:11

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。