IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
207.150.188.244 3131 高匿名 HTTP 美国 3秒 2016-12-23 11:38:00
182.93.219.134 8080 高匿名 HTTP 泰国 0.9秒 2016-12-23 10:37:58
216.39.150.24 9001 高匿名 HTTP 美国 0.6秒 2016-12-23 09:38:00
189.94.251.53 8080 高匿名 HTTP 巴西 3秒 2016-12-23 08:38:07
103.195.184.103 80 高匿名 HTTP 印度 1秒 2016-12-23 07:38:05
168.63.24.174 8131 高匿名 HTTP 荷兰 0.7秒 2016-12-23 06:38:03
185.139.236.238 8080 高匿名 HTTP 阿拉伯联合酋长国 0.5秒 2016-12-23 05:38:01
91.99.86.90 8080 高匿名 HTTP 伊朗 0.8秒 2016-12-23 04:38:01
190.206.177.167 8080 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2016-12-23 03:37:48
40.113.118.174 8136 高匿名 HTTP 荷兰 1秒 2016-12-23 02:37:34
207.207.85.62 9001 高匿名 HTTP 美国 2秒 2016-12-23 01:38:02
191.96.248.237 8080 高匿名 HTTP 巴西 1秒 2016-12-23 00:38:01
207.207.95.174 9001 高匿名 HTTP 美国 3秒 2016-12-22 23:38:03
113.252.129.133 80 高匿名 HTTP 香港 香港特别行政区 NTT 0.8秒 2016-12-22 22:37:48
216.39.183.177 9001 高匿名 HTTP 美国 2秒 2016-12-22 21:37:58

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。