IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
188.164.203.26 80 高匿名 HTTP 希腊 3秒 2016-08-04 20:33:15
103.205.12.171 8080 高匿名 HTTP 印度 2秒 2016-08-04 19:33:18
106.0.168.110 8080 高匿名 HTTP 泰国 1秒 2016-08-04 18:33:19
182.93.225.254 8080 高匿名 HTTP 泰国 1秒 2016-08-04 17:33:24
74.208.146.112 80 高匿名 HTTP 美国 2秒 2016-08-04 16:33:11
1.0.245.209 8080 高匿名 HTTP 泰国 2秒 2016-08-04 15:33:25
103.16.177.118 8080 高匿名 HTTP 印度 2秒 2016-08-04 14:33:24
61.219.70.133 8080 高匿名 HTTP 台湾省 中华电信股份有限公司 1秒 2016-08-04 13:33:12
168.63.20.19 8145 高匿名 HTTP 荷兰 3秒 2016-08-04 12:33:21
217.218.75.190 80 高匿名 HTTP 伊朗 0.3秒 2016-08-04 11:33:18
40.113.118.174 8118 高匿名 HTTP 美国 1秒 2016-08-04 10:33:16
223.223.141.8 8080 高匿名 HTTP 印度 3秒 2016-08-04 09:33:02
202.143.155.118 8080 高匿名 HTTP 泰国 0.7秒 2016-08-04 08:33:08
137.135.166.225 8139 高匿名 HTTP 爱尔兰 0.4秒 2016-08-04 07:33:05
210.57.208.14 80 高匿名 HTTP 印度尼西亚 2秒 2016-08-04 06:33:02

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站