IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
216.39.150.246 9001 高匿名 HTTP 美国 0.6秒 2016-12-25 13:38:19
45.59.157.32 8080 高匿名 HTTP 美国 2秒 2016-12-25 12:38:33
54.176.209.3 80 高匿名 HTTP 美国 2秒 2016-12-25 11:38:26
207.150.188.226 3133 高匿名 HTTP 美国 3秒 2016-12-25 10:38:28
216.39.143.76 9001 高匿名 HTTP 美国 3秒 2016-12-25 09:38:23
200.5.117.20 8080 高匿名 HTTP 巴西 3秒 2016-12-25 08:38:28
124.47.124.51 8080 高匿名 HTTP 日本 0.8秒 2016-12-25 07:38:26
47.88.2.124 8118 高匿名 HTTP 美国 1秒 2016-12-25 06:38:19
168.63.20.19 8137 高匿名 HTTP 荷兰 1秒 2016-12-25 05:38:28
168.63.24.174 8140 高匿名 HTTP 荷兰 3秒 2016-12-25 04:38:20
36.81.0.138 8080 高匿名 HTTP 印度尼西亚 0.7秒 2016-12-25 03:38:29
45.59.157.90 8080 高匿名 HTTP 美国 2秒 2016-12-25 02:38:10
188.166.154.124 8118 高匿名 HTTP 荷兰 3秒 2016-12-25 01:38:28
179.243.17.8 8080 高匿名 HTTP 巴西 3秒 2016-12-25 00:38:06
168.63.24.174 8140 高匿名 HTTP 荷兰 2秒 2016-12-24 23:38:19

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。