IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
77.89.50.12 80 高匿名 HTTP 意大利 1秒 2016-09-04 16:39:48
41.188.49.210 8080 高匿名 HTTP 马达加斯加 0.5秒 2016-09-04 15:39:41
87.117.193.88 8080 高匿名 HTTP 英国 2秒 2016-09-04 14:39:37
87.117.193.88 8080 高匿名 HTTP 英国 3秒 2016-09-04 13:39:42
104.236.49.154 8080 高匿名 HTTP 美国 1秒 2016-09-04 12:39:37
38.135.33.112 8080 高匿名 HTTP 美国 1秒 2016-09-04 11:39:32
69.10.33.141 8080 高匿名 HTTP 美国 3秒 2016-09-04 10:39:35
104.236.51.165 8080 高匿名 HTTP 美国 1秒 2016-09-04 09:39:37
220.128.77.116 8080 高匿名 HTTP 台湾省 1秒 2016-09-04 08:39:44
185.104.94.35 8080 高匿名 HTTP 俄罗斯 1秒 2016-09-04 07:39:23
198.11.179.230 8118 高匿名 HTTP 美国 2秒 2016-09-04 06:39:35
85.218.31.145 8118 高匿名 HTTP 瑞士 3秒 2016-09-04 05:39:41
14.187.64.7 8888 高匿名 HTTP 越南 2秒 2016-09-04 04:39:33
91.231.43.225 8080 高匿名 HTTP 乌克兰 0.8秒 2016-09-04 03:39:32
45.55.173.140 8118 高匿名 HTTP 美国 0.5秒 2016-09-04 02:39:35

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。