IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
213.136.67.132 3128 高匿名 HTTP 德国 3秒 2017-03-27 16:38:03
196.201.133.1 8083 高匿名 HTTP 肯尼亚 1秒 2017-03-27 15:38:07
141.196.82.169 8080 高匿名 HTTP 土耳其 2秒 2017-03-27 14:38:04
139.59.183.233 8118 高匿名 HTTP 澳大利亚 1秒 2017-03-27 13:38:18
196.201.134.1 8083 高匿名 HTTP 肯尼亚 2秒 2017-03-27 12:37:45
188.166.147.168 8000 高匿名 HTTP 荷兰 3秒 2017-03-27 11:38:11
79.172.242.190 8080 高匿名 HTTP 匈牙利 3秒 2017-03-27 10:37:56
104.236.55.48 8080 高匿名 HTTP 美国 3秒 2017-03-27 09:37:44
62.109.14.130 9000 高匿名 HTTP 俄罗斯 0.6秒 2017-03-27 08:38:11
192.129.229.95 9001 高匿名 HTTP 美国 2秒 2017-03-27 07:37:54
192.129.254.228 9001 高匿名 HTTP 美国 2秒 2017-03-27 06:37:35
185.139.236.96 8080 高匿名 HTTP 塞尔维亚 1秒 2017-03-27 05:37:59
194.117.253.247 8080 高匿名 HTTP 乌克兰 1秒 2017-03-27 04:38:59
89.109.231.233 80 高匿名 HTTP 俄罗斯 1秒 2017-03-27 03:37:55
213.130.26.38 80 高匿名 HTTP 乌克兰 1秒 2017-03-27 02:36:58

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站