IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
91.99.3.96 8080 高匿名 HTTP 伊朗 0.9秒 2016-08-07 23:33:42
136.243.22.27 8118 高匿名 HTTP 德国 3秒 2016-08-07 22:34:03
46.101.7.133 8118 高匿名 HTTP 英国 3秒 2016-08-07 21:33:43
46.101.3.43 8118 高匿名 HTTP 英国 2秒 2016-08-07 20:33:44
178.62.89.92 8118 高匿名 HTTP 英国 3秒 2016-08-07 19:33:48
179.243.125.185 8080 高匿名 HTTP 巴西 1秒 2016-08-07 18:33:48
137.135.166.225 8147 高匿名 HTTP 美国 2秒 2016-08-07 17:33:39
140.113.195.12 8118 高匿名 HTTP 台湾 台湾省 0.4秒 2016-08-07 16:33:57
51.254.106.71 80 高匿名 HTTP 法国 0.5秒 2016-08-07 15:33:58
137.135.166.225 8122 高匿名 HTTP 爱尔兰 1秒 2016-08-07 14:34:01
178.62.84.228 8118 高匿名 HTTP 英国 1秒 2016-08-07 13:33:59
51.254.106.70 80 高匿名 HTTP 法国 0.7秒 2016-08-07 12:33:38
51.254.106.73 80 高匿名 HTTP 法国 1秒 2016-08-07 11:33:42
213.164.244.245 8080 高匿名 HTTP 罗马尼亚 2秒 2016-08-07 10:33:47
182.93.224.214 8080 高匿名 HTTP 泰国 3秒 2016-08-07 09:33:51

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。