IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
46.246.37.133 80 高匿名 HTTP 瑞典 3秒 2016-05-25 23:32:32
203.172.245.118 8080 高匿名 HTTP 泰国 1秒 2016-05-25 22:32:37
103.251.43.53 80 高匿名 HTTP 印度 2秒 2016-05-25 21:30:29
181.48.0.173 8081 高匿名 HTTP 哥伦比亚 1秒 2016-05-25 20:31:38
14.128.10.78 8080 高匿名 HTTP 泰国 2秒 2016-05-25 19:31:44
41.181.202.144 8080 高匿名 HTTP 南非 2秒 2016-05-25 18:33:41
182.93.242.54 8080 高匿名 HTTP 泰国 0.7秒 2016-05-25 17:33:35
176.222.33.119 8080 高匿名 HTTP 克罗地亚 0.3秒 2016-05-25 16:31:38
46.246.37.133 80 高匿名 HTTP 瑞典 0.9秒 2016-05-25 15:32:55
182.93.224.38 8080 高匿名 HTTP 泰国 3秒 2016-05-25 14:31:15
106.0.168.110 8080 高匿名 HTTP 泰国 1秒 2016-05-25 13:32:35
182.93.241.30 8080 高匿名 HTTP 泰国 2秒 2016-05-25 12:32:59
203.172.214.134 8080 高匿名 HTTP 泰国 1秒 2016-05-25 11:33:27
186.92.191.3 8080 高匿名 HTTP 委内瑞拉 1秒 2016-05-25 10:32:43
182.93.228.206 8080 高匿名 HTTP 泰国 1秒 2016-05-25 09:31:52

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。