IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
162.243.149.121 8118 高匿名 HTTP 美国 3秒 2016-08-25 05:37:32
91.195.248.246 8080 高匿名 HTTP 乌克兰 2秒 2016-08-25 04:37:37
204.14.188.53 7004 高匿名 HTTP 美国 2秒 2016-08-25 03:37:37
191.247.6.33 8080 高匿名 HTTP 巴西 3秒 2016-08-25 02:37:24
179.215.6.110 8089 高匿名 HTTP 巴西 3秒 2016-08-25 01:37:36
128.199.92.163 8118 高匿名 HTTP 新加坡 0.9秒 2016-08-25 00:37:20
194.58.118.250 8118 高匿名 HTTP 俄罗斯 1秒 2016-08-24 23:37:35
104.183.193.41 80 高匿名 HTTP 美国 1秒 2016-08-24 22:37:30
49.204.17.92 8080 高匿名 HTTP 印度 0.5秒 2016-08-24 21:37:18
177.57.131.179 8080 高匿名 HTTP 巴西 2秒 2016-08-24 20:37:34
178.62.118.19 8118 高匿名 HTTP 英国 3秒 2016-08-24 19:37:34
88.192.121.117 21320 高匿名 HTTP 芬兰 0.6秒 2016-08-24 18:37:27
182.93.219.246 8080 高匿名 HTTP 泰国 3秒 2016-08-24 17:37:09
191.247.30.48 8080 高匿名 HTTP 巴西 3秒 2016-08-24 16:37:32
137.135.166.225 8132 高匿名 HTTP 美国 2秒 2016-08-24 15:37:21

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。