IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
152.8.244.29 8080 高匿名 HTTP 美国 1秒 2016-06-21 11:38:47
84.25.54.237 80 高匿名 HTTP 荷兰 0.5秒 2016-06-21 10:38:35
152.8.244.29 8080 高匿名 HTTP 美国 2秒 2016-06-21 09:38:56
106.0.168.238 8080 高匿名 HTTP 泰国 3秒 2016-06-21 08:39:06
203.172.216.62 8080 高匿名 HTTP 泰国 3秒 2016-06-21 07:38:55
107.17.92.18 8080 高匿名 HTTP 美国 2秒 2016-06-21 06:37:41
182.93.237.30 8080 高匿名 HTTP 泰国 2秒 2016-06-21 05:39:05
190.198.182.16 8080 高匿名 HTTP 委内瑞拉 0.6秒 2016-06-21 04:37:59
152.8.244.29 8080 高匿名 HTTP 美国 2秒 2016-06-21 03:38:23
190.79.148.97 8080 高匿名 HTTP 委内瑞拉 1秒 2016-06-21 02:38:57
186.94.50.70 8080 高匿名 HTTP 委内瑞拉 0.3秒 2016-06-21 01:37:02
103.251.43.53 80 高匿名 HTTP 印度 2秒 2016-06-21 00:38:07
182.93.219.246 8080 高匿名 HTTP 泰国 3秒 2016-06-20 23:36:39
110.77.232.184 8080 高匿名 HTTP 泰国 3秒 2016-06-20 22:38:46
203.172.227.45 8080 高匿名 HTTP 泰国 3秒 2016-06-20 21:38:29

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。