IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
182.93.228.150 8080 高匿名 HTTP 泰国 1秒 2016-06-18 01:37:02
60.248.58.251 8080 高匿名 HTTP 台湾省 1秒 2016-06-18 00:38:36
203.172.214.230 8080 高匿名 HTTP 泰国 0.3秒 2016-06-17 23:38:16
182.93.233.198 8080 高匿名 HTTP 泰国 3秒 2016-06-17 22:38:23
182.93.233.198 8080 高匿名 HTTP 泰国 0.6秒 2016-06-17 21:37:55
203.172.210.9 8080 高匿名 HTTP 泰国 2秒 2016-06-17 20:38:14
200.35.153.199 8080 高匿名 HTTP 乌拉圭 0.6秒 2016-06-17 19:37:45
182.93.234.190 8080 高匿名 HTTP 泰国 1秒 2016-06-17 18:38:09
203.172.214.142 8080 高匿名 HTTP 泰国 2秒 2016-06-17 17:38:20
59.125.177.4 8080 高匿名 HTTP 台湾省 中华电信 1秒 2016-06-17 16:38:13
182.93.225.142 8080 高匿名 HTTP 泰国 3秒 2016-06-17 15:37:32
181.48.0.173 8081 高匿名 HTTP 哥伦比亚 2秒 2016-06-17 14:38:05
182.93.241.30 8080 高匿名 HTTP 泰国 0.6秒 2016-06-17 13:36:34
182.93.233.198 8080 高匿名 HTTP 泰国 3秒 2016-06-17 12:37:44
54.174.16.166 80 高匿名 HTTP 美国 弗吉尼亚州 亚马逊公司 2秒 2016-06-17 11:38:24

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。