IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
186.227.192.29 8080 高匿名 HTTP 巴西 1秒 2015-08-22 22:31:04
80.112.128.65 80 高匿名 HTTP 荷兰 1秒 2015-08-22 21:31:01
186.250.238.226 8080 高匿名 HTTP 巴西 2秒 2015-08-22 20:30:06
112.78.178.12 8080 高匿名 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-08-22 19:30:03
124.158.215.240 80 高匿名 HTTP 香港特别行政区 2秒 2015-08-22 18:30:24
36.74.140.99 9000 高匿名 HTTP 印度尼西亚 1秒 2015-08-22 17:31:00
61.247.254.122 8080 高匿名 HTTP 印度 2秒 2015-08-22 16:29:04
179.124.212.143 80 高匿名 HTTP 巴西 2秒 2015-08-22 15:28:45
78.90.2.109 21320 高匿名 HTTP 保加利亚 2秒 2015-08-22 14:30:25
75.151.213.85 8080 高匿名 HTTP 美国 2秒 2015-08-22 13:30:37
109.195.198.158 8080 高匿名 HTTP 俄罗斯 1秒 2015-08-22 12:29:36
104.236.72.67 8088 高匿名 HTTP 美国 2秒 2015-08-22 11:29:33
54.215.0.36 80 高匿名 HTTP 美国 加利福尼亚州 亚马逊公司 3秒 2015-08-22 10:30:41
94.141.107.26 8080 高匿名 HTTP 俄罗斯 1秒 2015-08-22 09:30:45
179.124.212.143 80 高匿名 HTTP 巴西 2秒 2015-08-22 08:30:53

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站