IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
182.93.219.134 8080 高匿名 HTTP 泰国 3秒 2016-06-15 15:37:44
203.172.209.222 8080 高匿名 HTTP 泰国 1秒 2016-06-15 14:35:00
203.172.248.182 8080 高匿名 HTTP 泰国 0.4秒 2016-06-15 13:37:31
182.93.218.158 8080 高匿名 HTTP 泰国 1秒 2016-06-15 12:37:13
181.48.0.173 8081 高匿名 HTTP 哥伦比亚 1秒 2016-06-15 11:37:21
182.93.241.30 8080 高匿名 HTTP 泰国 2秒 2016-06-15 10:37:48
203.172.134.198 8080 高匿名 HTTP 泰国 2秒 2016-06-15 09:36:00
200.35.153.175 8080 高匿名 HTTP 乌拉圭 3秒 2016-06-15 08:36:06
103.14.76.148 8080 高匿名 HTTP 印度尼西亚 2秒 2016-06-15 07:37:21
182.93.237.102 8080 高匿名 HTTP 泰国 0.5秒 2016-06-15 06:37:52
59.124.220.192 8080 高匿名 HTTP 台湾省 中华电信 1秒 2016-06-15 05:36:13
182.93.228.150 8080 高匿名 HTTP 泰国 3秒 2016-06-15 04:37:54
181.118.126.161 8080 高匿名 HTTP 阿根廷 3秒 2016-06-15 03:35:23
201.243.101.102 8080 高匿名 HTTP 委内瑞拉 8秒 2016-06-15 02:35:58
106.0.168.158 8080 高匿名 HTTP 泰国 1秒 2016-06-15 01:37:53

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。