IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
182.93.224.6 8080 高匿名 HTTP 泰国 3秒 2016-06-03 11:31:04
1.209.188.179 8080 高匿名 HTTP 韩国 2秒 2016-06-03 10:35:36
103.14.76.240 8080 高匿名 HTTP 印度尼西亚 0.9秒 2016-06-03 09:34:05
203.172.223.157 8080 高匿名 HTTP 泰国 1秒 2016-06-03 08:35:34
190.37.41.97 8080 高匿名 HTTP 委内瑞拉 0.7秒 2016-06-03 07:35:35
182.93.234.206 8080 高匿名 HTTP 泰国 3秒 2016-06-03 06:34:08
54.174.16.166 80 高匿名 HTTP 美国 弗吉尼亚州 亚马逊公司 3秒 2016-06-03 05:35:25
186.91.93.164 8080 高匿名 HTTP 委内瑞拉 0.8秒 2016-06-03 04:32:52
103.251.43.53 80 高匿名 HTTP 印度 3秒 2016-06-03 03:35:00
186.95.38.162 8080 高匿名 HTTP 委内瑞拉 2秒 2016-06-03 02:34:25
182.93.242.54 8080 高匿名 HTTP 泰国 2秒 2016-06-03 01:32:32
186.95.79.214 8080 高匿名 HTTP 委内瑞拉 1秒 2016-06-03 00:34:56
1.209.188.180 8080 高匿名 HTTP 韩国 1秒 2016-06-02 23:31:02
182.93.232.142 8080 高匿名 HTTP 泰国 0.7秒 2016-06-02 22:35:12
182.93.235.6 8080 高匿名 HTTP 泰国 1秒 2016-06-02 21:34:53

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。