IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
92.222.237.116 8898 高匿名 HTTP 德国 2秒 2015-12-03 21:30:00
109.120.158.161 8888 高匿名 HTTP 3秒 2015-12-03 20:30:43
40.113.118.174 8132 高匿名 HTTP 1秒 2015-12-03 19:31:01
221.141.2.52 8080 高匿名 HTTP 韩国 3秒 2015-12-03 18:31:01
176.31.174.4 80 高匿名 HTTP 法国 1秒 2015-12-03 17:30:49
204.90.52.254 80 高匿名 HTTP 美国 2秒 2015-12-03 16:30:45
46.105.152.102 8898 高匿名 HTTP 以色列 1秒 2015-12-03 15:30:31
200.35.153.166 8080 高匿名 HTTP 乌拉圭 2秒 2015-12-03 14:30:46
186.227.192.41 8080 高匿名 HTTP 巴西 1秒 2015-12-03 13:30:50
180.73.0.1 81 高匿名 HTTP 1秒 2015-12-03 12:31:01
203.172.227.45 8080 高匿名 HTTP 泰国 2秒 2015-12-03 11:29:57
37.187.253.39 8159 高匿名 HTTP 奥地利 3秒 2015-12-03 10:31:01
92.222.237.75 8898 高匿名 HTTP 德国 3秒 2015-12-03 09:30:18
92.222.237.120 8898 高匿名 HTTP 德国 3秒 2015-12-03 08:31:01
103.251.83.62 8080 高匿名 HTTP 3秒 2015-12-03 07:30:23

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。

可信网站