IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
221.141.2.52 8080 高匿名 HTTP 韩国 2秒 2015-12-20 17:30:25
92.222.237.43 8898 高匿名 HTTP 德国 3秒 2015-12-20 16:29:51
88.192.121.117 21320 高匿名 HTTP 芬兰 1秒 2015-12-20 15:29:55
92.222.237.59 8898 高匿名 HTTP 德国 2秒 2015-12-20 14:30:21
92.222.237.31 8888 高匿名 HTTP 德国 3秒 2015-12-20 13:29:51
92.222.237.44 8888 高匿名 HTTP 德国 1秒 2015-12-20 12:30:59
91.183.124.41 80 高匿名 HTTP 比利时 3秒 2015-12-20 10:31:00
92.222.237.39 8888 高匿名 HTTP 德国 1秒 2015-12-20 09:30:37
5.175.149.137 8080 高匿名 HTTP 德国 2秒 2015-12-20 08:30:50
190.204.87.210 8080 高匿名 HTTP 委内瑞拉 3秒 2015-12-20 07:30:33
200.35.153.202 8080 高匿名 HTTP 2秒 2015-12-20 06:29:20
92.222.237.15 8888 高匿名 HTTP 德国 2秒 2015-12-20 05:30:40
203.130.212.163 8080 高匿名 HTTP 印度尼西亚 2秒 2015-12-20 04:29:32
168.63.20.19 8128 高匿名 HTTP 美国 1秒 2015-12-20 03:31:02
85.185.138.101 8080 高匿名 HTTP 伊朗 3秒 2015-12-20 02:30:51

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。