IP PORT 匿名度 类型 位置 响应速度 最后验证时间
92.222.237.120 8898 高匿名 HTTP 德国 1秒 2015-12-26 00:31:56
168.63.24.174 8125 高匿名 HTTP 美国 3秒 2015-12-25 23:32:16
92.222.237.37 8888 高匿名 HTTP 德国 3秒 2015-12-25 22:32:17
92.222.237.8 8888 高匿名 HTTP 德国 2秒 2015-12-25 21:31:50
41.41.72.172 80 高匿名 HTTP 埃及 1.0秒 2015-12-25 20:32:15
78.25.98.186 8080 高匿名 HTTP 俄罗斯 3秒 2015-12-25 19:32:13
92.222.237.30 8888 高匿名 HTTP 德国 0.4秒 2015-12-25 18:32:09
113.3.87.104 9000 高匿名 HTTP 0.9秒 2015-12-25 17:32:02
92.222.237.82 8888 高匿名 HTTP 德国 2秒 2015-12-25 16:32:11
85.15.44.120 8080 高匿名 HTTP 1秒 2015-12-25 15:31:57
93.64.90.162 80 高匿名 HTTP 3秒 2015-12-25 14:31:47
64.76.24.103 80 高匿名 HTTP 3秒 2015-12-25 13:30:15
212.1.209.144 8118 高匿名 HTTP 立陶宛 1秒 2015-12-25 12:31:52
54.255.171.53 80 高匿名 HTTP 3秒 2015-12-25 11:31:51
93.64.90.162 80 高匿名 HTTP 1秒 2015-12-25 10:31:50

注:表中响应速度是中国测速服务器的测试数据,仅供参考。响应速度根据你机器所在的地理位置不同而有差异。